Bolagsverket

Är den myndighet som ansvarar för registrering av företag i Sverige.

Företagarwebbplatsen verksamt.se hanterar information från tre myndigheter: Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.